Nabrajah-2 testet gass i grunnfjellet

Testen ble gjennomført i grunnfjellsintervallet mellom 2376 og 2545 meters dybde. Testproduksjonen tilsvarer en samlet hydrokarbonvæskeproduksjon på i overkant av 3000 fat oljeekvivalenter pr. dag. Det vil nå bli foretatt ytterligere evalueringer av funnets størrelse og økonomiske drivverdighet.
 
Nabrajah-2 er den første av to påfølgende avgrensningsbrønner som skal bores for å fastslå størrelsen på oljefunnet Nabrajah Qishn meldt tidligere i år. Planen er nå å teste Qishn-intervallet i Nabrajah-2.
  
 
DNO er operatør for blokk 43 med en eierinteresse på 56,67%.
  
 
DNO ASA
13. september 2004
 
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Administrerende direktør
 
Telefon:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80