Mer olje i Tasour

 
De første resultatene fra brønnen Tasour 7 mottatt i dag
bekrefter full oljekolonne i hovedreservoaret på Tasour
feltet. I tillegg ble det også påvist olje i et sandlag under hovedreservoaret og i sum er dette forventet å øke de
samlede utvinnbare oljereserver i Tasour feltet.
 
Vennligst se vedlegg på engelsk for ytterligere informasjon