Meldepliktig handel

Kjøpsopsjoner på 500.000 DNO-aksjer til strike kr. 23,-. (Ref. Børsmelding av 19.07.00.)

Et selskap kontrollert av Berge Gerdt Larsen har ikke erklært ovennevnte opsjoner.

Selskaper kontrollert av Berge Gerdt Larsen har derved beholdning som følger:

10.083.290 aksjer
3.000.000 opsjoner


20. juli 2001
DNO ASA