Meldepliktig handel – Petrolia Drilling ASA

DNO ASA har idag innløst en kjøpsopsjon på 1.200.000 aksjer i Petrolia Drilling ASA. Innløsningspris kr. 5,- pr. aksje.

DNO ASA har etter dette 16.945.614 aksjer, tilsvarende 37,17% av selskapet.

Oslo, den 30. mars 2001
DNO ASA

Helge Eide
Adm.dir.