MELDEPLIKTIG HANDEL - DNO ASA

DNO har idag forlenget en kjøpsopsjon i Petrolia Drilling ASA (PDR) på 800.000 aksjer i tre måneder.

DNO har følgelig innløst kjøpsopsjon på 800.000 aksjer i PDR med strike kr. 8,-, samtidig som DNO har solgt 800.000 aksjer i PDR til kurs kr. 10,60 og kjøpt en ny kjøpsopsjon på 800.000 aksjer, opsjonspremie kr. 3,55, strike 8,-.

Den nye opsjonen har løpetid til 19.09.00.

DNO har etter dette 14.945.614 aksjer tilsvarende 33,37% av selskapet, samt 1,5 mill. aksjeopsjoner i PDR. Ved innløsning av aksjeopsjonene vil eierandelen øke til 36,22% i PDR.