MELDEPLIKTIG HANDEL

DNO har idag forlenget en kjøpsopsjon i Petrolia Drilling ASA (PDR) på 700.000 aksjer i tre måneder.

DNO har følgelig innløst kjøpsopsjon på 700.000 aksjer i PDR med strike kr. 8,-, samtidig som de har solgt 700.000 aksjer i PDR til kurs kr. 20,50 og kjøpt en ny kjøpsopsjon på 700.000 aksjer, opsjonspremie kr. 3.65

Den nye opsjonen har løpetid til 23.08.2000.

DNO har etter dette 14.945.614 aksjer tilsvarende 33,37% av selskapet, samt 1,5 mill. aksjeopsjoner i PDR. Ved en innløsning av aksjeopsjonene vil eierandelen øke til 36,22 % i PDR.