Meldepliktig handel

Et selskap kontrollert av styremedlem og konsernsjef Berge Gerdt Larsen, har 19. juli 2000 solgt 500.000 aksjer i DNO ASA til kr. 23,00 pr. aksje, og samtidig kjøpt en kjøpsopsjon for 500.000 aksjer i DNO ASA med opsjonspremie på kr. 2,76 pr. aksjeopsjon og strike kr. 23,00. Opsjonens varighet er 12 måneder.

Beholdning av aksjer/opsjoner i DNO ASA etter transaksjonen er derved uforandret:
10.926.938 aksjer og 1.500.000 opsjoner.

DNO ASA
Bergen, den 19. juli 2000