Kompensasjon til aktive styremedlemmer for konsulentarbeid

Med referanse til børsmelding 1190  datert 20. juni 2002, ble etterlønnsavtalene til tidligere styreformann samt to av styrets nåværende styremedlemmer kansellert. Det ble videre opplyst at eventuell alternativ kompensasjon ville være gjenstand for diskusjoner mellom selskapet og de som avtalene ble inngått med.
 
Det var en forutsetning at styremedlemmer som tiltrådte sine verv i forbindelse med gjennomføring av selskapets nye strategi i 1996 skulle ha en aktiv rolle. Dette innebar at de skulle arbeide som konsulenter relatert til spesielle prosjekter og rapportere til selskapets administrative ledelse. De var imidlertid avskåret fra å påta seg oppdrag for andre oljeselskap dersom dette var i konflikt med DNO's interesser.
 
For å kompensere for dette samt det positive bidraget konsulentarbeidet utført av tidligere styreformann samt de to styremedlemmer har hatt for selskapets gode  utvikling, er de tilbudt følgende:
 
Tidligere styreformann er tilbudt et årlig konsulenthonorar på NOK 1.200.000 for perioden juni 1996 til juni 2002 (6 år), men hvor allerede utbetalt konsulenthonorar for det enkelte år trekkes fra dette beløpet.
 
Tilsvarende er de to styremedlemmene tilbudt et årlig konsulenthonorar på NOK 600.000 for perioden juni 1996 til juni 2002 (6 år), men hvor allerede utbetalt konsulenthonorar for det enkelte år trekkes fra dette beløpet. De har begge akseptert.
 
Tidligere styreformann er tilbudt ca. NOK 3.5 millioner, men har meddelt selskapet at han opprettholder sitt krav i henhold til den kansellerte avtalen om etterlønn. Selskapet tar dette til etterretning, og vil ikke fremsette alternative tilbud.
 
Regnskapet for 2. kvartal 2002 vil bli belastet med ca. NOK 9.8 millioner i forbindelse ovennevnte konsulenthonorar til tidligere styreformann og de to styremedlemmene.
 
 
DNO ASA
8. august 2002
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon:            23 23 84 80