Invitasjon til presentasjon av 3. kvartal 2002

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 3. kvartal 2002.
 
Presentasjonen vil bli holdt kl. 08.30, onsdag 20. november på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.
 
 
Oslo, 12. november 2002
 
DNO ASA
 
Helge Eide
Adm. dir.