Intensjonsavtale mellom BP Amoco Norge og DNO

BP Amoco Norge og Det Norske Oljeselskap AS (DNO) har 23.05.00 inngått intensjonsavtale der BP Amoco overdrar sin lisensrett i Produksjons Lisens (PL) 203 (Norsk Hydro Operatør) og PL 148 (Statoil Operatør) til DNO.

I tillegg vil DNO overta 10% i PL 006 (BP Amoco Operatør) (Ekskl. Valhall og Tor-feltene).

Avtalen er et ledd i BP Amoco`s strategi med økt fokus mot kjerneområder og i samsvar med DNO’s strategi for satsning på norsk sokkel.

BP Amoco har i dag 28,333% i PL 006, 10% i PL 148 og 15% i PL 203.

Endelig avtale om overdragelse av lisensene forutsetter godkjennelse fra norske myndigheter.