Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

 
DNO ASA vil avholde ekstraordinær generalforsamling
30. september 2003 kl 1300 i Vika Atrium i Oslo.
 
Innkalling med saksliste og forslag til vedtak vil bli sendt ut til aksjonærene senest 14 dager før møtedato.