Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i DNO ASA

Til behandling på den ekstraordinære generalforsamling foreligger:
 
1.        Åpning ved styrets formann, herunder  opptak av fortegnelse over aksjeeiere, samt aksjer  representert ved fullmakt.
 
2.        Valg av møteleder og en aksjonær til å undertegne generalforsamlingsproto­kollen sammen med møteleder.
 
3.        Godkjennelse av innkallingen og dags­orden.
 
4.        Ekstraordinær utdeling til aksjonærene.


Innkalling samt forslag til vedtak er vedlagt denne børsmelding. Disse dokumenter samt møteseddel / fullmakt vil også bli lagt ut på vår hjemmeside www.dno.no.
 
Fullstendig innkalling med påmeldingsskjema og fullmaktsskjema er sendt til aksjonærene med kjent adresse.
 
 
DNO ASA
___________
Berge G. Larsen
Styrets formann
 
 
Fullstendig innkalling med påmeldingsskjema og fullmaktsskjema kan lastes ned fra følgende link: