Gransking avsluttet

 
I selskapets ordinære generalforsamling 20. juni 2003 ble det vedtatt at styret og ledelsen i selskapet skal holdes skadesløse for ansvar og utlegg i forbindelse med søksmål reist i anledning disposisjoner for selskapet, inntil styreforsikring trer inn eller til endelig skyldspørsmål er avgjort.
 
En gruppe aksjonærer begjærte gransking av dette vedtaket. Disse aksjonærene har nå gjennom sin advokat i et skriv til skifteretten bedt om at granskingen avsluttes. Begrunnelsen for dette er blant annet de opplysninger om stemmegivningen på den ordinære generalforsamlingen DNO har fremsatt i saken, som bekrefter at vedtaket er gyldig.
 
DNO har hele tiden vært av den oppfatning om at det ikke har vært grunnlag for den iverksatte granskningen, hvilket nå er bekreftet. DNO er tilfreds med at denne saken er avsluttet, og at selskapets styre og ledelse igjen kan konsentrere sin innsats om verdiskapning for sine aksjonærer.