Generalforsamlingsdokumenter

 
Følgende dokumenter er nå tilgjengelig på DNOs hjemmeside www.dno.no:
 
 
-          Innkalling og saksliste på norsk og engelsk
-          Møteseddel og fullmakt på norsk og engelsk
-          Forslag til vedtak på norsk og engelsk
-          Engelsk oversettelse av årsrapport 2002