Generalforsamling i DNO ASA

Ordinær generalforsamling i DNO ASA er avholdt i dag 20. juni 2001. Samtlige forslag fra styret ble vedtatt i henhold innkallingen, og styresammensetningen i selskapet forblir uendret.


20. juni 2001

DNO ASA