Formell godkjennelse av Heather avtalen

Det henvises til børsmelding 1051/160999 og børsmelding 1053/181099, vedrørende avtaler som er inngått for blokk 2/4 og blokk 2/5 i UK, som omfatter Heather feltet og West Heather området.

DNO kan nå meddele at engelske myndigheter har gitt formell godkjennelse av ovennevnte avtaler. Alle formelle forhold knyttet til avtalene er nå tilfredsstilt og DNO vil med virkning fra 1 oktober 1999 operere lisensene på 100 % basis.