Fisjon av offshore & services.

Det vises til melding 1169 om revidert fremdriftsplan for mulig fisjon av Offshore & Services virksomheten til et nyetablert selskap som overtagende selskap. Independent Offshore & Services ASA er nylig etablert som det overtagende selskap.

Styrene i DNO ASA og Independent Offshore & Services ASA har i styremøter 4. april 2002 besluttet å fremme ovennevnte fisjonsplan for de respektive generalforsamlinger i selskapene, som er planlagt holdt medio mai 2002. Fisjonsprospektet med tilhørende plan vil nå bli forelagt Oslo Børs for godkjennelse.

Dersom generalforsamlingene i DNO ASA og Independent Offshore & Services ASA godkjenner fisjonsprospektet med tilhørende plan, er det planen at Independent Offshore & Services ASA skal børsnoteres på Oslo børs i løpet av august 2002.


5. april 2002