Feilinformasjon om riggprosjekt

Det refereres til en artikkel i Finansavisen 5. oktober 2004 hvor det  spekuleres i at DNO skal delta i et prosjekt for bygging av en "Jack-up" borerigg.
 
DNO foretar løpende vurderinger av nye investeringsmuligheter. Dersom styret i DNO ASA fatter beslutning om investeringer i nye prosjekter vil dette bli meddelt markedet i tråd de regler som gjelder for børsnoterte selskaper.
 
DNO synes det er beklagelig at Finansavisen bidrar til vesentlig feilinformasjon til markedet gjennom en avisartikkel, hvor kildene til dens spekulative innhold må antas å være ulike aktører som har til hensikt å motarbeide selskapet.