Farm-in avtale for Heather Satelitter

DNO har inngått avtale om å farme ut 45 % av P.242 (Block 2/5 utenom Heather) og P.902 (Block 2/4a) til Challenger Minerals Inc., et datterselskap av Global Santa Fe Inc. og Palace Exploration Company (kollektivt referert til som "nye partnere").
 
Området som er farmet ut inkluderer West Heather og North Terrace satelittene rundt Heather feltet i Storbritannia samt andre  potensielle hydrokarbon-funn. De nye partnerne vil bidra med til sammen  inntil GBP 15 mill. ( USD 23 mill.) for kostnader til boring av to brønner på West Heather strukturen, hvilket representerer en betydelig del av brønnkostnadene. Boring av den andre brønnen, samt kostnadsbidraget fra de nye partnerne til denne, er  imidlertid avhengig av resultatene av den første brønnen.
 
Resten av kjøpesummen vil bli betalt som framtidig tariff på produksjon fra området som er farmet ut. Ytterligere utbyggingskostnader til West Heather og North Terrace satellittene vil bli betalt med 45 % av de nye partnerne og 55 % av DNO.
 
DNO vil fortsette som operatør med 55 % andel i området som er farmet ut, samt opprettholde operatørskap og 100 % eierandel i Heather feltet.
 
De samlede P50 utvinnbare oljereserver i West Heather og North Terrace satelittene er av DNO beregnet til ca. 40 millioner fat, hvor de nye partnerne får rettigheter til 45 %, tilsvarende ca. 18 millioner fat.
 
Boring av den første brønnen vil bli gjennomført gjennom en såkalt "Turnkey" borekontrakt med Global Santa Fe Inc hvor den halvt nedsenkbare boreriggen SS "Glomar Artic IV" skal benyttes. Mobilisering av riggen planlegges mandag 19 august, og boringen kan da påbegynnes i løpet av kort tid. Avhengig av resultatene fra den første brønnen planlegges den andre brønnen påbegynt i løpet av 1. halvår 2003.
 
DNO er svært fornøyd med avtalen inngått med Challenger Minerals Inc. og Palace Exploration Company som har samarbeidet med flere tilsvarende prosjekter i Mexico-gulfen.
 

Som tidligere rapportert av DNO vil utbygging av satelittene rundt Heatherfeltet muliggjøre gjennomføring av flere prosjekter knyttet til hovedfeltet for å øke utvinningen av olje, og samlet vil dette kunne innebære produksjon fra Heatherplattformen til 2012
 
DNO's andel av de totale gjenværende P50 oljeressurser i Heatherområdet (Heather samt satelitter) etter gjennomføring av Farm-in avtalen er beregnet til ca.42 millioner fat.
 
 
DNO ASA
19. august 2002
 
Kontaktperson:
Helge Eide
Administrerende Direktør
Telefon: (47) 23 23 84 80