Erklæring av opsjoner i DNO ASA

I henhold til fullmakt gitt på generalforsamlingene i DNO ASA 16 juni 1998, ble det i april 1999 tildelt til sammen 2.500.000 opsjoner til styret, ledende ansatte og prosjektmedarbeidere (ref. børsmelding 1037/200499).

Til sammen 415.000 opsjoner gitt i henhold til ovennevnte fullmakt er nå erklært av medarbeidere som ikke er primær-insidere.

Ny aksjekapital etter erklæring av opsjonene, samt etter emisjon på til sammen 4.500.000 aksjer opplyst i børsmelding 1085/010900, vil være NOK 200.668.788 fordelt på 50.167.197 aksjer.


Oslo, 4. september 2000
DNO ASA

Helge Eide
Adm. dir.