Ekstraordinær generalforsamling

 
Som det fremgår av forslag til vedtak vil styret foreslå 2 nye styremedlemmer, Trygve Bruvik og Bjørge Gretland, samt at Farouk Al-Kasim fratrer som styremedlem. Det nye styret tiltrer umiddelbart etter at resultatet for 3. kvartal for DNO er fremlagt.
 
Styret foreslår også at det utdeles kr. 1,- pr. aksje i utbytte, forutsatt at de foreslåtte fullmakter til erverv av egne aksjer samt til utvidelse av aksjekapitalen blir godkjent.
 
Innkalling samt forslag til vedtak på norsk og engelsk er vedlagt denne børsmelding. Disse dokumenter samt møteseddel / fullmakt på norsk og engelsk vil også bli lagt ut på vår hjemmeside www.dno.no