Dobling av oljereservene i Tasour feltet

 
Det har i løpet av de to årene Tasour har vært i produksjon blitt produsert nesten 7 millioner fat fra feltet, slik at de gjennværende oljereservene i Tasour nå er ca. 13 millioner fat (DNO's andel ca. 5.3 millioner fat ( før skatt).
 
Produksjonen fra Tasourfeltet etter den nye produksjonsbrønnen ble satt i drift har i perioder vært over 16.000 fat pr. dag (DNO's andel ca. 6.500 ( før skatt), som er ny produksjonsrekord for feltet. DNO vurderer nå boring av flere brønner i blokk 32, både på Tasour-feltet samt på omliggende lete-strukturer.
 
Produksjonen fra  Sharyoof-feltet er nå tilbake på ca. 25.000 fat pr. dag (DNO's andel ca. 7.600 fat pr. dag - før skatt) etter at ny produksjonbrønn er satt i drift. De gjenværende oljereserver i Sharyoof-feltet er nå estimert til ca. 30 millioner fat (DNO's andel ca. 8.5 millioner fat ( før skatt)