DNO til Equatorial Guinea

 
Et konsortium bestående av Ocean Energy, Petronas, Atlas Petroleum og DNO har forhandlet frem en avtale om deltagelse på blokk P, offshore Rio Muni i Equatorial Guinea. Avtalen skal godkjennes av myndighetene i Equatorial Guinea, og de ulike selskapers andeler vil da bli offentliggjort. Ocean Energy vil bli operatør for lisensen.
 
Equatorial Guinea produserer i dag ca. 180.000 fat olje pr. dag.