DNO - Status - Yemen

DNO ASA ("DNO) har som operatør boret en ny produksjonsbrønn på Tasourfeltet i Blokk 32, Yemen, og testproduksjon så langt har vist at brønnen har en produksjonskapasitet på over 4.000 fat olje pr. dag. Den nye produksjonsbrønnen vil nå settes i permanent produksjon, og DNO vil komme tilbake med ytterligere informasjon når mer produksjonsdata foreligger.

Oljeproduksjonen fra Tasourfeltet er på omlag 7.000 fat pr. dag (DNO's andel 2.800 fat pr. dag) før den nye brønnen settes i produksjon.

DNO vil nå starte boring av en letebrønn på en struktur i nærheten av Tasourfeltet. Hvis det blir påvist olje i denne strukturen, kan oljen knyttes opp mot Tasourfeltet mot lave tilleggsinvesteringer.

I Blokk 53 gjøres de siste forberedelser til oppstart av oljeproduksjonen fra Sharyoof-feltet.


DNO ASA
11. desember 2001