DNO - Status West Heather Utbygging

Som referert i børsmelding 1134/291001 ble det tidligere i høst funnet olje i en ny brønn i Brent Emerald formasjonen i West Heather området. Resultatet fra brønnen innebærer at oljereservene i West Heather området (West Heather- og North Terrace strukturene) kan økes med inntil 10 millioner fat til om lag 40 millioner fat. Den nye brønnen vil bli benyttet som en fremtidig produksjonsbrønn. Boring av ytterligere en produksjonsbrønn ble deretter påbegynt i West Heather strukturen.

Det vil være behov for en borerigg for å klargjøre den første produksjonsbrønnen til langtids-testproduksjon / produksjon. For å gi bedre kontinuitet i riggoperasjonene, vil den nye påbegynte produksjonsbrønnen ikke ble ferdigboret nå, men utsatt slik at dette faller sammen med komplettering og testing av brønnene, samt mulig videre boring av flere brønner i West Heather området. Dette vurderes påbegynt i løpet av 2002.

Endringen i boreprogrammet vil ikke ha innvirkning på den videre framdrift av prosjektet i henhold til eksisterende planer, men vil gi bedre muligheter for å optimalisere nye brønnplasseringer samt den videre utbygging av West Heather området.

Produksjonstart fra West Heather er planlagt i 2003/2004, men med mulig langtids-testproduksjon i andre halvdel av 2002. Utbyggingen vil skje trinnvis og oljeproduksjonen vil knyttes opp til Heather plattformen ved hjelp av en 7.5 km rørleding. I forbindelse med utbygging av West Heather området ønsker DNO en partner eller selge inntil 50 % av prosjektet.

DNO har benyttet SS "Petrolia" for boringene i West Heather området.

DNO ASA
3. desember 2001