DNO - Salg av eierandel i Clampon AS

DNO ASA ("DNO") har solgt sin 36 % andel i Clampon AS til Alin Invest AS, som er et selskap kontrollert av Clampon's grundere.
 
Transaksjonen vil kun innebære marginale effekter på DNO's resultatregnskap.
 
 
 
 
DNO ASA
27. juni  2002
 
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.                      
Telefon: 55 34 98 00 / 23 23 84 80