DNO 's oljeproduksjon i 3. kvartal

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 22.218 fat pr. dag i 3. kvartal 2002. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i 3. kvartal 2001 på 11.772 fat pr. dag, er dette en økning på 89 %.
 
Oljeproduksjonen for perioden januar - september 2002 var på 22.119 fat pr. dag mot 12.398 fat pr dag for tilsvarende periode i 2001, hvilket er en økning på 78 %.
 
 
Oljeproduksjonen for de enkelte enheter i september måned, 3. kvartal samt pr. 3. kvartal 2002, var som følger (fat pr. dag):
 
                                     
 
September 2002
3. kvartal 2002
januar - september 2002
 
 
 
UK
4.611
4.432
4.949
NORGE
6.595
6.688
7.097
YEMEN
10.490
11.098
10.073
 
 
 
TOTALT
21.696
22.218
22.119
 
 
Samlet oljeproduksjon for DNO konsernet var i september måned ca. på samme nivå som august.
 
På Tasour-feltet i Yemen ble en ny produksjonsbrønn ferdigboret i september måned og brønnen er nå i produksjon. Typisk start-produksjon for brønner på Tasour-feltet har vært på over 4.000 fat olje pr. dag, og det er ventet at den nye produksjonsbrønnen vil ha samme eller bedre produksjonskapasitet.
 
 
DNO er meget tilfreds med at konsernets samlede gjennomsnittlige oljeproduksjon for året så langt har vært på over 22.000 fat pr. dag.
 
 
DNO ASA
11. oktober 2002