DNO 's oljeproduksjon i 1. kvartal

DNO hadde en samlet oljeproduksjon på 20.639 fat pr. dag i 1. kvartal 2002. Sammenlignet med konsernets oljeproduksjon i 1. kvartal 2001 på 13.174 fat pr. dag, er dette en økning på 57 %.


Oljeproduksjonen for de enkelte enheter i mars måned, samt i 1. kvartal 2002 var som følger (fat pr. dag):

mars 2002 | 1. kvartal 2002

UK 5.167 | 5.443
NORGE 7.440 | 7.680
YEMEN 7.320 | 7.516

TOTALT 19.927 | 20.639


Produksjonen i Yemen var i mars noe lavere enn foregående måneder. Dette skyldes redusert kapasitet i kortere perioder grunnet installasjon av nytt utstyr på Tasour og oppstart-arbeider på Sharyoof. I månedsskiftet mars / april var produksjonen fra Yemen over 9.000 fat pr. dag.

I Norge var produksjonen fra Glitne også noe lavere i mars grunnet effekten av pålagt produksjonsbegrensning for norsk sokkel.


DNO konsernets produksjon i 1. kvartal har vært bedre enn forventet, og april produksjonen er ventet å være tilbake på over 21.000 fat pr. dag.