DNO overtar Irsk oljeselskap

DNO har nå gjennomført overtagelsen av 85.5 % i selskapet Island Petroleum Developments Limited ("Island"), et privat eid selskap som er registrert på Isle of Man.
 
Deler av oppgjøret for aksjene i Island er 1.710.000  DNO aksjer, som vil bli dekket av DNO's beholdning av egne aksjer. DNO's restbeholdning av egne aksjer etter transaksjonen er 1.360.882.
 
Det refereres for øvrig til  børsmeldinger 1205 / 011002.
 
 
 
DNO ASA
11. oktober 2002