DNO - Oljeproduksjon oktober 2001

DNO's samlede oljeproduksjon for oktober måned, samt pr. 31. oktober 2001 var som følger (fat pr. dag):


oktober 2001 pr. 31 oktober 2001

UK 6.712 5.521
NORGE 6.238 4.048
YEMEN 2.804 3.163

TOTALT 15.754 12.732

Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet i oktober måned var 15.754 fat pr. dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen 6.587 fat pr. dag i oktober 2000.

Pr. 31. oktober 2001 var konsernets oljeproduksjon 12.732 fat pr. dag mot 6.366 fat pr. dag pr. 31. oktober 2000.

Økningen i oljeproduksjonen på 1.405 fat pr. dag sammenlignet med september skyldes hovedsakelig høyere produksjon fra Heather-feltet, men der var også en liten økning i Yemen og Norge. Produksjonstallene over inkluderer ikke 1 % andelen i Claymore-feltet, da denne er solgt.

Boring av ny produksjonsbrønn på Tasour-feltet samt produksjonsstart på Sharyoof-feltet i Yemen vil kunne øke DNO's oljeproduksjon fra Yemen med over 3.000 fat pr. dag til omlag 6.000 fat pr. dag innen utgangen av året (ref. børsmelding 1135 av 12. november 2001). Produksjonen fra UK og Norge er imidlertid ventet å avta noe mot slutten av året.

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf.