DNO - Oljeproduksjon november 2001

DNO's samlede oljeproduksjon for november måned, samt pr. 30. november 2001 var som følger (fat pr. dag):

--------november 2001----pr. 30 november 2001

UK--------------5.578----------------5.526
NORGE--------5.919----------------4.216
YEMEN--------2.779----------------3.122

TOTALT------14.276---------------12.864

Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet i november måned var 14.276 fat pr. dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen i november 2000 9.817 fat pr. dag.

Pr. 30. november 2001 var konsernets oljeproduksjon 12.864 fat pr. dag mot 6.676 fat pr. dag pr. 30. november 2000.

Nedgangen i DNO konsernets oljeproduksjon for november sammenlignet med oktober måned skyldes hovedsakelig lavere produksjon fra UK som forventet, men også noe nedgang i Norge. Oljeproduksjonen fra Yemen var omtrent på samme nivå som oktober.

Det forventes en økning i oljeproduksjonen fra Yemen i løpet av desember måned, grunnet ny produksjonsbrønn på Tasourfeltet samt oppstart av Sharyoof-feltet.

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf.

DNO ASA
17. desember 2001