DNO - Oljeproduksjon august 2001

DNO's samlede oljeproduksjon for august måned, samt pr. 31. august 2001 var som følger (fat pr. dag):

august 2001 - pr. 31 august 2001

UK 4.502 - 5.634
NORGE 2.846 - 3.506
YEMEN 2.979 - 3.279

TOTALT 10.327 - 12.419

Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet i august måned var 10.327 fat pr. dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen i august 2000 5.563 fat pr. dag.

Pr. 31. august 2001 var konsernets oljeproduksjon 12.419 fat pr. dag mot 6.358 fat pr. dag pr. 31. august 2000.

Produksjonen fra Claymore utgjorde i august 2001 317 fat pr. dag, og er ikke tatt med i produksjonstallene for august, da avtale om salg av andelen nå er inngått (ref. børsmelding 1127/110901). På Heatherfeltet gjennomføres nå inngrep og tiltak i produksjons- og injeksjonsbrønner, og selskapet forventer at dette skal bedre produksjonen fra feltet i løpet av de nærmeste måneder.

I Norge kom Glitnefeltet i produksjon 29 august. Det er ventet at feltet vil nå platåproduksjonen på omlag 40.000 fat pr. dag i løpet av september måned. Dette vil gi DNO omlag 4.000 fat pr. dag i økt produksjon fra norsk sokkel.

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf.


DNO ASA
17. september 2001