DNO - MELDEPLIKTIG HANDEL

DNO ASA har 12.03.2002 forlenget en amerikansk kjøpsopsjon i Petrolia Drilling ASA (PDR) på 1.000.000 aksjer, innløsningskurs kr. 5,-, premie kr. 0,15, forfallsdag 12.04.2002.

Samtidig har DNO ASA utstedt en forlengelse på salgsopsjon på 1.000.000 aksjer med strike kr. 5,-, premie kr. 0,025 og med forfall 12.04.2002.

DNO har etter dette 17.080.614 aksjer, tilsvarende 37,47% av selskapet, samt 1,0 mill. aksjeopsjoner i PDR. Ved innløsning av aksjeopsjonene vil eierandelen øke til 39,66% i PDR.13. mars 2002
DNO ASA