DNO International ASA - Leserinnlegg i DN: Feilaktig om DNO og bokettersyn

Det refereres til artikkel 5. mai i Dagens Næringsliv "Skattejakten i DNO utvides", samt til en artikkel i samme avis 7. mai "DNO tar regningen". I artiklene blander DN sammen to forskjellige saker, og det er behov for å presisere fakta.

 

Under tittelen "Dette er saken" i begge artikler beskriver DN en sak som gjelder en transaksjon fra 2000 hvor DNO International (DNO) ervervet 100 % av selskapet Independent Oil Tools (IOT). Selskapet Norden Oil var en av selgerne. Striden står om hvem som var eier av Norden Oil på det tidspunktet DNO ervervet IOT. Skatt Vest påstår at DNOs styreformann Berge Gerdt Larsen var eier av Norden Oil, hvilket også fremkommer i nevnte artikler. Ifølge et brev av 30. april 2009 fra britiske skattemyndigheter (HM Revenue & Customs) har Norden Oil, som i dag har skiftet navn til North East Oil, vært eid av en britisk statsborger siden juni 1998. Dette bekrefter at DNOs styreformann ikke var eier av dette selskapet.

 

I artiklene beskriver DN et bokettersyn hos DNO. Dette er en helt separat sak.

 

DNO er registrert i Oslo, men av grunner ukjent for oss ble bokettersynet for perioden 1996-2004 iverksatt av Skatt Vest. Bokettersynet for 2006-2008 utføres av skattekontoret for storbedrifter.

 

I tråd med vedtak i DNOs generalforsamling av 20. juni 2003, dekker DNO juridiske kostnader i forbindelse med bokettersyn. Dette gjelder DNO-selskaper, selskapets toppledelse samt selskaper knyttet til ledende personer i DNO.  Dette gjelder også for styrets formann eller selskaper tilknyttet styrets formann. Fordelingen av kostnader forskuttert av DNO vil bli avregnet og fordelt når sakene er avsluttet.

 

DNO er uenig i flere forhold påpekt av Skatt Vest i forbindelse med bokettersynet. Skatt Vest ble også dømt for forsettelig brudd på taushetsplikten i Oslo Tingrett, i forbindelse med et gruppesøksmål reist mot staten av DNO og en rekke DNO-aksjonærer. DNO har videre krevd Skatt Vest for tilbakebetaling av påløpte juridiske kostnader som følge av brudd på taushetsplikten i skatteloven (ref. Note 23 i årsregnskapet for 2009).

 

Helge Eide
Konsernsjef