DNO International ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2013

Ordinær generalforsamling i DNO International ASA vil bli avholdt den 12. juni 2013 kl 10:00 på Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norge.

Vedlagt følger innkalling til den ordinære generalforsamlingen.

Se www.dno.no for ytterligere dokumenter og informasjon.

Oslo, 22. mai 2013
DNO International ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig iht verdipapirhandelloven § 5-12.