DNO International ASA: INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2012

Ordinær generalforsamling i DNO International ASA vil bli avholdt den 11. juni 2012 kl 10:00 på Thon Hotel Vika Atrium Konferansesenter i Munkedamsveien 45, N-0250 Oslo, Norge.

Vedlagt følger innkalling til den ordinære generalforsamlingen.

Se www.dno.no for ytterligere dokumenter og informasjon.

21. mai 2012
DNO International ASA

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.