DNO inn i Goliat

Shell og DNO har inngått avtale om at DNO overtar Shells 15 prosent andel i Goliat (PL 229) og 25 prosent andel i lisensene PL 035 og PL 272. Selskapene er enige om at betingelsene i avtalen ikke skal offentliggjøres, og lisensoverdragelsene skal godkjennes av norske myndigheter.
 
Det refereres til vedlagte pressemelding fra Shell og DNO.