DNO foretar nye investeringer i oljeservice

DNO har i tillegg til oljeproduksjon også aktivitet innen offshore og oljeservice. Da det er forventet en økning i oljeselskapenes investeringer i de nærmeste årene, forventes det at dette vil skape økt virksomhet innen offshore / oljeservice områdene. DNO har derfor foretatt to nye investeringer innen disse områder:

DNO har ervervet 100 % av selskapet Independent Oil Tools AS (IOT) samt 24.25 % av selskapet ClampOn AS. Der er videre inngått en avtale med aksjonærene i ClampOn AS, Storebrand Livsforsikring AS (15.0 %) og Capital Group (11.75 %), som sammen med DNO eier 51 % av aksjene i selskapet.

Samlet oppgjør for begge investeringene er NOK 23.69 mill. samt 3.450.000 aksjer i DNO ASA.

IOT sin virksomhet er utleie av utstyr som benyttes ved boring og testing av olje-og gass brønner, mens ClampOn AS leverer instrumenter for målinger av olje-og gass strøm i rør.

IOT og ClampOn AS har begge virksomheter både i Norge og internasjonalt, og opererer fra hovedkontorer i henholdsvis Stavanger og Bergen.