DNO - Fisjon av offshore & services

Det vises til melding 1145 og 1159 hvor det ble meddelt at styret i DNO ASA vurderte å fisjonere selskapets Offshore & Services virksomhet til ett nytt selskap med oppgjør av aksjer til aksjonærene i DNO ASA. Opprinnelig var planen at styrene i DNO ASA og det nyetablerte overtagende selskapet skulle behandle forslaget til fisjonsplan medio mars 2002 og at generalforsamlingen skulle ta stilling til fisjonen medio april.

Styret i DNO ASA har besluttet at behandlingen av fisjonen utestår til begynnelsen av april 2002, og at generalforsamlingen vil ta stilling til fisjonsforslaget medio mai. Dersom generalforsamlingen godkjenner styrets fisjonsplan, er det styrets intensjon at det nyetablerte overtagende selskapet skal børsnoteres i løpet av august 2002.

21. mars 2002