DNO ekspanderer i Afrika

Lete- og utvinningskontrakt signert i Mosambik
 
DNO har ervervet en 80 %  eierandel i - og operatøransvaret for utforskningslisensen "Inhaminga" Block som er en fastlandsblokk beliggende nær byen Beira i Mosambik. Den 27. juni 2003 undertegnet selskapet en lete- og utvinningskontrakt med landets departement for mineralressurser og energi (Ministry of Mineral Resources and Energy) i hovedstaden Maputo, hvor arbeidsomfanget i første omgang er å bore en letebrønn til bunnen av Grudjaformasjonen innen 18 måneder. Sand i Grudjaformasjonen utgjør produksjonsreservoaret i gassfeltene Pande og Temane som nå er under utbygging av selskapet Sasol rundt 200 kilometer sør for Inhaminga-blokken.
 
Det amerikanske utforskningsselskapet Wilrusco eier de resterende 20 % i lisensen.
 
 
Godkjennelse av lisensavtale i Ekvatorial-Guinea
 
Myndighetene i Ekvatorial-Guinea har ratifisert den avtalen som tidligere ble fremforhandlet av et konsortium bestående av Ocean Energy (nå Devon Energy), Petronas, Atlas Petroleum og DNO for Block P utenfor kysten av Rio Muni i Ekvatorial Guinea. Det statseide selskapet GePetrol er tildelt en andel på 20 %. DNOs deltakerandel er på 5 %, mens betalingsandelen (utforskning) er på 6,25 %.
 
  
Oslo, 30. juni 2003
 
Kontaktperson :
Helge Eide
Administrerende direktør
DNO ASA
 
Telefon : (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80
  
Webside: www.dno.no