DNO: Broom utbygging godkjent

Britiske myndigheter har godkjent utbyggingsplanen for Broom-feltet på britisk sokkel. Påviste og sannsynlige reserver i Broom-feltet er beregnet til 46 millioner fat olje, hvorav DNO's andel (55 %) er 25.3 millioner fat.
 
Det refereres for øvrig til vedlagte pressemelding: