DNO ASA - Utsettelse av AIM listing

En aksjonærgruppering bestående av selskapeneVerdipapirfondet Skagen Vekst, Det Stavangerske Dampskipsselskap, Unistar Holding Inc. og Leif Inge Sletthei AS, ("Stavanger-gruppen") har over lengre tid utøvd massiv kritikk av selskapets styre og ledelse, samt til selskapets strategi.
 
Det var også "Stavanger-gruppen" som krevde at Skifteretten skulle granske et vedtak fattet på selskapets ordinære generalforsamling 20. juni 2003, om skadeløshet for styremedlemmer og ledelse, inntil det foreligger en eventuell kjennelse i et skyldsspørsmål.
 
Selskapets rådgiver og tilrettelegger for notering av DNOs aksjer på AIM listen i London har frarådet selskapet å gjennomføre dette så lenge "Stavanger-gruppen" motarbeider selskapets styre, ledelse og strategi.
 
DNO står foran store utfordringer i tiden fremover, og det er viktig at vi har en aksjonærmasse som tror på vår strategi slik at vi får nødvendig arbeidsro til videre verdiskapning over tid for våre aksjonærer.
 
 
DNO ASA
 
5. september 2003
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide, Adm Dir.
 
Telefon: 55 22 47 00 / 23 23 84 80
 
www.dno.no