DNO ASA - Status - Testing av Neheb-1, Yemen

Neheb-1 er boret på en separat struktur ca. 17 km sør-øst for oljefunnet i Nabrajah-1, som ble meddelt til markedet 19.mars.
 
DNO er operatør for lisensen med en andel på 50 %.
 
 
 
 
DNO ASA
21. mai 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon:           (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80