DNO ASA - Status langsiktig finansiering

 
Som tidligere meddelt til markedet vurderer DNO opptak av et mulig obligasjonslån på 150 - 200 millioner USD i utlandet. I den forbindelse har Standard & Poor's og Moody's gitt en rating på henholdsvis B- og Caa2 for det mulige obligasjonslånet.
 
DNO er overrasket over at Moody's ga en rating på Caa2, og selskapet mener at dette ikke i tilstrekkelig grad gjenspeiler selskapets potensiale gjennom opptak av et obligasjonslån på en slik størrelse. I lys av Caa2  ratingen av det mulige obligasjonslånet, ville de betingelser som sannsynligvis ville ha vært tilgjengelig i markedet for DNO i forbindelse med lånet ikke ha vært akseptable for selskapet. Styret i DNO har derfor bestemt seg for ikke å gå videre med etablering av et obligasjonslån i utlandet på dette tidspunktet.
 
DNO vil fortsette arbeidet med alternative løsninger med hensyn til en langsiktig finansiering av selskapet, og hvis selskapet i fremtiden oppnår en bedre rating , vil situasjonen med hensyn til opptak av et obligasjonslån i utlandet bli revurdert