DNO ASA - Status - Boring i blokk 43 Yemen

Det er ikke uvanlig at det observeres indikasjoner på hydrokarboner ved boring i reservoarsoner, og hvor det viser seg etter nærmere analyser at dette ikke er produserbart. Det er derfor viktig å presisere at de indikasjoner på hydrokarboner som er observert så langt i brønnen, på ingen måte danner grunnlag for å fastslå om dette dreier seg om et mulig funn. Først når resultater fra logging i brønnen foreligger er det mulig å vurdere dette. I enkelte tilfeller er det også nødvendig å produksjonsteste brønnen før det kan fastslås om det dreier seg om et funn. Dernest må  størrelse vurderes basert på resultatene fra brønnen.
 
Boring av den 3. brønnen i blokk 43 ble påbegynt 9. februar. Brønnen har benevnelsen Nabrajah-1, og resultater fra boringen forventes å foreligge i løpet av kommende uker. DNO har 50 % andel i blokk 43 og er operatør.
 
 
 
DNO ASA
26. februar 2004
 
Kontaktperson:
 
Helge Eide
Adm dir.
 
Telefon:            (+47) 55 22 47 00 / (+47) 23 23 84 80