DNO ASA - PRESENTASJON AV 4. KVARTAL 2003

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 4. kvartal, samt foreløpig resultat for 2003. 
Presentasjonen vil bli holdt kl. 08.30 torsdag 19. februar 2004 på 
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo.