DNO ASA - PRESENTASJON AV 3. KVARTAL 2003

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 3. kvartal 2003. 
Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30 onsdag 19. november 2003 på 
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo