DNO ASA - Presentasjon av 2. kvartal 2003

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 2. kvartal og 1.halvår 2003.
 
Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30 torsdag 14. august 2003 på Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo
 
 
 
Oslo, 08.august 2003
 
DNO ASA
 

Helge Eide
Adm. Dir.