DNO ASA -Presentasjon av 1. kvartal 2003

DNO ASA vil holde en presentasjon i forbindelse med fremleggelsen av resultat for 1. kvartal 2003.
 
Presentasjonen vil bli holdt kl. 08:30 onsdag 21. mai 2003 på
Felix Konferansesenter, Aker Brygge, Oslo