DNO ASA - Oljeproduksjon

DNO konsernets oljeproduksjon for desember måned, 4. kvartal samt totalt for 2001 var som følger (fat pr. dag):

desember 2001 4. kvartal 2001 2001 totalt

UK 5.108 5.801 5.491
NORGE 6.139 6.076 4.380
YEMEN 4.761 3.281 3.384

TOTALT 16.008 15.158 13.255¨ Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for DNO konsernet var i desember måned 16.008 fat pr. dag. Til sammenligning var oljeproduksjonen i desember 2000, 9.550 fat pr. dag.

¨ I 4. kvartal 2001 var konsernets oljeproduksjon 15.158 fat pr. dag mot 8.639 fat pr. dag i 4. kvartal 2000.

¨ Samlet gjennomsnittlig oljeproduksjon for 2001 var 13.255 fat pr. dag mot 6.920 fat pr. dag i 2000.

Produksjonsøkningen for DNO konsernet i desember måned skyldes økt produksjon fra Yemen, hvor en ny produksjonsbrønn ble satt i drift på Tasour-feltet 11. desember, samt oppstart av Sharyoof-feltet mot slutten av måneden. Oljeproduksjonen fra Norge viste også en liten økning i desember, mens UK er noe ned i forhold til november.

I Yemen er nå begge produksjonsbrønnene på Sharyoof-feltet i drift. Dette sammen med økt andel fra 3.25 % til 7.0 % i Jotun-feltet ventes å føre til en ytterligere økning i DNO's oljeproduksjon i Januar 2002 på 15.0 % - 20.0 % i forhold til rekordmåneden desember 2001.

Produksjonstall for 2001 er også vist på egen graf.


DNO ASA
15. januar 2002